Çınar Çevrenin ortağı olduğu Oltu Kale Çimento A.Ş. gerekli arazileri temin etmiş, maden sahaları ruhsatlarını ve ÇED raporunu almış, fabrika inşaatına başlama aşamasına gelmiştir.